Kungliga musikaliska akademien främjar musik

Den kungliga musikaliska akademien i Sverige instiftades redan år 1771 av den dåvarande kungen, Gustav III. Sedan dess verkar denna akademien för att gammal och ny musik har sin självklara plats i vårt land. Genom att stödja utbildning, forskning och även individuellt, konstnärligt projektarbete, vill kungliga musikaliska akademien ge positiv påverkan på Sveriges musikliv. Åtskilliga stipender ges årligen åt lovande musiker och tonsättare med förhoppningen att de bidrar till att föra svenskt musikliv vidare. Sverige är ett land med en stark musiktradition och det har vi säkerligen delvis den kungliga musikaliska akademien att tacka för.

Kungliga musikaliska akademien ger ett antal olika stipendier

Stipendier är en viktig gren inom kungliga musikaliska akademien. Här finns det en grupp av stipendier som inte kan sökas, utan som ges till personer som akademiledamoterna bestämt sig för att främja eller ge ett tecken på uppskattning åt. Kungliga musikaliska akademien främjar svensk kulturDe stipendier som går att söka är dels de för lovande unga musiker genom Ungdomsstipendiet, för andra lovande musiker genom Lokala och Nationella stipendier. Här är det vanligt att det genomförs en provspelning där det beslutas om personen kommer i fråga. Dessa stipendier är avsedda att användas för vidare, högre studier. Andra stipendier ges för musikforskning och musikterapi, och även ett resestipendium finns att söka.

En av de stora uppgifter som kungliga musikaliska akademien tagit på sig är sammanställningen av skivantologin Musica Svecia. Här finns tvåhundra timmar svensk musik från forntid till 1900-talets början. Även en skriftserie har akademien utgivit – här finns allt från tonsättarbiografier till musikpsykologi representerad. Skriftserien omfattar över hundra volymer till dags dato, men växer ständigt. Den kungliga musikaliska akademien har en viktig position som oberoende musikinstans och kan verka musikpolitiskt för positiva förändringar. Den kan vara initiativtagare till inrättning av nya stipendier och utbildningar och kan driva frågor som den håller för viktiga för svenskt musikliv.