Gotlands tonsättarskola för innovativt musikskapande

Nere i vackra Visby hamn ligger Gotlands tonsättarskola och kikar ut mot havet. Här samlas en heterogen skara av musikintresserade personer, som alla bär på ambitionen att komponera musik. På Gotlands tonsättarskola är det oviktigt vad för slags musik och med vilket slags instrument. Det är det innovativa och nya som får uppmärksamhet här, viljan och strävan att skapa musik av eget slag och på eget vis.

Till Gotlands tonsättarskola ansöker årligen personer av olika nationaliteter, olika åldrar och med varierande förkunskaper i musik. Det är alltså inte ett kriterium att ha en välfunderad musikalisk teoretisk och/eller praktisk bakgrund, utan även personer med mycket liten kunskap om t.ex. noter och musikteori. Det är en del av konceptet för Gotlands tonsättarskola att det är själva skaparkraften som ska ligga till grunden för urvalet till kursen. Det kan nämligen finnas en alldeles särskild kreativ kraft i en person som har en stark drift att skapa musik utan att kunna musik och dennas alster kan komma att ha ett mycket personligt och originellt uttryck.

Gotlands tonsättarskola har en innovativ profil

Gotlands tonsättarskola har olika kurser

Det erbjuds två kurser på Gotlands tonsättarskola. Den ena är en ettårig kurs för tonsättare och musiker som söker en möjlighet att inom ett ramverk som erbjuder lokaler, teknik och kunniga mentorer utveckla ett specifikt projekt. Ansökningarna till den ettåriga kursen innehåller detaljerade beskrivningar av det projekt som ska utvecklas.

Den tvååriga kursen har ett större antal deltagare och även en större bredd på deltagarprofilen. Det är här den heterogena gruppen samlas och de olika deltagarna har tid, lokaler, mentorer och utrustning till att skapa den musik de eftersträvar. Mycket av den undervisning som ges eleverna rör sig om komposition, och då en sådan som passar den musik som personen i fråga sysslar med. Det är kännetecknande för Gotlands tonsättarskola att det är individerna som framhävs. Återkommande besök av ensembler för ny musik erbjuds, och samarbeten med musiker från Gotlands Regionala Musik och Musikkonservatoriet i Falun är stående inslag i kursen.